TROJRADOVÁ LINKOVÁ ŠKLBAČKA

Linková šklbačka typ SLR-3 slúži na šklbanie všetkého druhu hydiny. ČINNOSŤ Šklbačka typ SL-3 môže byť vybavená 48, 60, 72 alebo 96 hlavami vybavenými 12 gumovými prstami (šklbačku SL_3 s 48 hlavami označujeme SL-3/48, šklbačku…

DVOJRADOVÁ LINKOVÁ ŠKLBAČKA

[gallery link="file" ids="11395"] Linková šklbačka, tzv. skriňová, slúži na šklbanie sliepok, kurčiat a kačiek. ČINNOSŤ Šklbačka typ SL-2 môže byť vybavená 64 alebo 80 šklbacími hlavami. Každá hlavica má 12 gumových prstov. Šklbacie hlavy sú…

LINKOVÁ ROTAČNÁ ŠKLBAČKA

Linková rotačná šklbačka typ SLR 32/40 slúži na šklbanie všetkých druhov hydiny. ČINNOSŤ Linková rotačná šklbačka je samostatne stojace zariadenie. Šklbačka je vybavená mechanickými zdvihákmi a systémom vodorovnej regulácie slúžiacimi na reguláciu polohy krytov šklbacích…

TRÁMOVÁ ŠKLBAČKA NA VODNÚ HYDINU A MORKY

Linková trámová šklbačka typu SLB-P slúži na šklbanie peria z jatočných trupov vodnej hydiny a na šklbanie moriek počas procesu porážky. ČINNOSŤ Zásadnými súčasťami konštrukcie šklbačky sú: rám spoločne so stĺpmi (4 ks), trámy po…

TRÁMOVÁ ŠKLBAČKA NA VOSK

Linková trámová šklbačka slúži na odstraňovanie vosku z jatočného trupu vodnej hydiny pri procese porážky. ČINNOSŤ Šklbačka na vosk je samostatne stojace zariadenie, ktorého šklbacie kotúče z nehrdzavejúcej ocele sú vybavené špeciálnymi gumovými prstami umožňujúcimi…

ŠTVORRADOVÁ TRÁMOVÁ ŠKLBAČKA MORKA

Linková trámová šklbačka slúži na odstraňovanie peria z jatočných trupov moriek alebo moriakov. ČINNOSŤ Základnou súčasťou šklbačky sú rám spolu so 4 stĺpmi a 4 šklbacie trámy zavesené obojstranne na 2 stĺpoch. Dva protiľahlé horné…

TROJRADOVÁ TRÁMOVÁ ŠKLBAČKA NA MORKY

[gallery link="file" ids="11320"] Linková trámová šklbačka slúži na odstraňovanie peria z jatočného trupu morky alebo moriaka. ČINNOSŤ Základnou súčasťou šklbačky sú rám spolu so 4 stĺpmi a 3 šklbacie trámy zavesené obojstranne na 2 stĺpoch.…

LINKOVÁ TRÁMOVÁ ŠKLBAČKA

Linková trámová šklbačka slúži na odstraňovanie peria zo všetkých druhov hydiny. ČINNOSŤ Každý trám, na ktorom sa nachádza rad šklbacích hláv, je poháňaný samostatným elektromotorom, ktorý sa nachádza v kryte z nehrdzavejúcej ocele. Šklbačka je…

BUBNOVÁ ŠKLBAČKA

[gallery link="file" ids="11269,11270"] Zariadenie slúži na odstraňovanie peria z vtákov a môže byť použité na šklbanie všetkých druhov hydiny. ČINNOSŤ Zodpovedajúca veľkosť bubna, hustota v bubne inštalovaných gumových prstov a správne prispôsobené obrátky zaisťujú dokonalú…

PARIACA VAŇA NA BEHÁKY SO ŠNEKOVÝM HRIADEĽOM

[gallery link="file" ids="11354,11352,11351"] Zariadenie slúži na parenie behákov hrabavej hydiny kvôli ich správnemu očisteniu pri ďalších etapách spracovania. ČINNOSŤ Beháky sa dostávajú do pariacej vane priamo z vyvesovača behákov alebo zo stúpajúceho dopravníka. Beháky sú…